STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE A PERSOANELOR ADULTE

ŞI PROMOVĂRII ŞI PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI 2013-2020

Misiunea: Identificarea şi mobilizarea resurselor necesare şi responsabilizarea factorilor implicaţi în asigurarea de servicii sociale de calitate copiilor şi persoanelor aflate în situaţii de risc sau cu dizabilităţi, precum şi în vederea promovării drepturilor acestor personae şi întărirea relaţiilor de colaborare şi parteneriat în domeniul social.

 

Principalele grupuri ţintă sunt:

-copiii si familiile lor

-persoanele cu dizabilităţi

-persoanele vârstnice confruntate cu riscul marginalizării sociale

-persoane aflate in diverse situatii de risc

STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE A PERSOANELOR ADULTE
ŞI PROMOVĂRII ŞI PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI 2009-2013 

        Odată cu implementarea procesului de reformă în domeniul asistenţei sociale, descentralizării serviciilor şi lărgirii sferei responsabilităţilor la nivel judeţean, se conturează tot mai clar necesitatea realizării unei intervenţii strategice şi integrate a instituţiilor şi organizaţiilor implicate în acest domeniu.
Implementarea acestei strategii conduce la realizarea unui sistem funcţional de asistenţă socială prin dezvoltarea instituţională. Prin sistem trebuie să se aplice măsuri şi acţiuni menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau excluderea socială. Acest lucru se va realiza prin stabilirea unei abordări bazate pe parteneriat în planificarea şi furnizarea de asistenţă socială – parteneriate între instituţiile publice precum şi între acestea şi organizaţiile neguvernamentale.
Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte şi promovării şi protecţiei drepturilor copilului cuprinde două componente:

        Partea I - Asistenţă socială persoane adulte în perioada 2009-2013

        Partea a II-a - Promovarea şi protecţia drepturilor copilului în perioada 2009-2013       Obiectivul general al strategiei

Mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat eficient în vederea protecţiei şi respectării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte în dificultate, precum şi a îmbunătăţirii condiţiei copilului şi a adultului şi a valorizării sale în societatea românească.


_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati