Servicii sociale pentru copil şi familie

Serviciul evaluare iniţială şi intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri are ca scop preluarea sesizărilor privitoare la copiii aflaţi în situaţii de risc, identificarea, evaluarea iniţială a  cazurilor de copii, victime ale violenţei în familie, copii aflaţi în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri precum şi colaborarea cu SPAS-uri locale şi unităţi sanitare, în vederea prevenirii abandonului copilului şi/sau abuzului asupra copilului.

Contact: tel. 0236-311086, email: eval_initiala@dgaspcgalati.ro

 

Telefonul copilului – este coordonat de către Serviciul evaluare iniţială şi intervenţie în caz de abuz, migraţiune, trafic, migraţiune, repatrieri şi asigură preluarea şi înregistrarea semnalărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, acordă  consiliere telefonică şi intervenţii prompte în cazurile urgente prin intermediul Echipei Mobile

Contact: tel. 0236-983

 

Serviciul management de caz pentru copii din servicii de tip rezidențial – principala atribuție este de coordonare a serviciilor, prestațiilor și intervențiilor destinate copilului pentru care a fost instituită o masură de protecție specială într-un serviciu de tip rezidențial

Contact: tel. 0236-311087, email: rezidentialcopii@dgaspcgalati.ro   

 

Serviciul asistenţă maternală – oferă un cadru stabil şi securizant în familiile asistenţilor maternali pentru copiii lipsiţi de ocrotirea părinţilor, până la găsirea unei soluţii definitive – reintegrare sau adopţie

Contact: tel. 0236-311086, email: asistenta_maternala@dgaspcgalati.ro

 

Serviciul plasamente familiale – monitorizează respectarea drepturilor copiilor aflaţi în plasament familial la rude sau alte familii

Contact: tel. 0236-311086, email: plasamente_familiale@dgaspcgalati.ro

 

Birou adopţii si postadopţii – oferă persoanei/familiei potenţial adoptatoare informaţii complete despre procedura de adopţie, termene, etape procedurale, asigură asistenţă/consultanţă pe toată durata procedurii de adopţie

Contact: tel. 0236-311086, email: adoptii_postadoptii@dgaspcgalati.ro

 

Serviciul evaluare complexă copii – identifică, evaluează şi monitorizează copii cu dizabilităţi şi verifică îndeplinirea condiţiilor de încadrare în grad de handicap a copiilor care necesită această măsură, întocmeşte rapoarte de evaluare, planuri de recuperare şi îndrumă părinţii spre servicii medicale specializate

Contact: tel. 0236-311086, email: evaluarecomplexa@yahoo.com

 

Echipa mobilă pentru copilul cu dizabilităţi – oferă la domiciliu servicii de kinetoterapie, logopedie, asistenţă socială, suport psihologic şi activităţi educaţionale

Contact: tel. 0236-311086

 

Centre de tip rezidenţial şi centre de zi pentru copii aflate în subordinea DGASPC Galaţi

 

Complexul de servicii sociale „Dumbrava Minunată” – serviciu de tip rezidenţial pentru copiii

Contact: Galaţi, str. Furnaliştilor, nr. 24, Micro 20, tel. 0236-411305                                                                                      

 

Centrul Maternal - serviciu de tip rezidential pentru cupluri mamă-copil;

Contact:  Galaţi, str. Brăilei nr. 138E, tel. 0236-833223

 

Centrul de primire copii în regim de urgenţă „Irene si Stuart” - serviciu de tip rezidențial – centru de urgenţă copii pentru copii abuzați, exploatați, traficați

Contact: Galaţi, str. Radu Negru nr. 1-C tel. 0236-479418

 

Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii - serviciu de tip rezidențial – copii ai străzii

Contact: Galaţi, str. Furnaliştilor nr. 24 tel. 0236-311955

 

Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galați - serviciu de tip rezidențial pentru copii cu deficiențe

Contact:  Galaţi, str. Blaj nr.11-A  tel. 0236-312490

 

Centrul de plasament nr. 3 - serviciu de tip rezidențial  pentru copii cu deficienţe (handicap grav)

Contact: Galaţi,  str. Av. Mircea Zorileanu nr. 13 tel. 0236-410332

 

Casa „Floare de colţ” - serviciu de tip rezidențial pentru copii

Contact: Galaţi, Micro 13B, str. Feroviarilor, nr. 3, bl. A2, sc. 3, et. 1, ap. 45 tel. 0236-467411

 

Casa „ Ştefan” - serviciu de tip rezidențial pentru copii

Contact: Galaţi, Micro 16, str. Lebedei, nr. 11, bl. E6, sc. 2, et. 2, ap. 32, tel. 0236-476067

 

Casa „Tudor” - serviciu de tip rezidențial pentru copii

Contact: Galaţi, str. Cluj, bl. D5C, ap. 18 tel. 0236-493355

 

Casa  „Aurora” – serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Galaţi, bdul Siderurgiştilor, nr. 44, bl. M5B, sc. 3, parter, ap. 41 tel. 0236-327034

 

Casa „Cireşarii” - serviciu de tip rezidențial pentru copii

Contact:  Galaţi, str. Strungarilor, bl. K1, ap.77 tel. 0236-493360

 

Casa  „Monica” - serviciu de tip rezidențial pentru copii

Contact: Galaţi, str. Laminoriştilor nr. 10, bl. G1, sc. 2, apt. 31 tel. 0236-324358

 

Casa  „Andrei” - serviciu de tip rezidențial pentru copii

Contact: Galaţi, Micro 17, str. Combinatului, nr. 1, bl.C2, sc. 4, et. 4, ap. 60 tel. 0236-460343

 

Casa  „Ana” - serviciu de tip rezidenţial pentru copii

Contact: Galaţi, bdul. Dunărea, nr. 60, bl. PR4, sc. 3, et. 4, ap. 54 tel. 0236-464005

 

Casa „Miruna” - serviciu de tip rezidențial pentru copii

Contact: Galaţi, Micro 16, str. Constantin Levaditti , nr. 3, Bl. Roza 1, sc. 2, apt. 20,  tel. 0236-325773

 

Centrul de reabilitare si reintegrare sociala a copilului - Casa „David Austin” - serviciu de tip rezidenţial pentru copii cu deficiențe

Contact: Com. Munteni, Jud. Galați, tel. 0236-832059

 

Centrul de plasament Tecuci - serviciu de tip rezidențial pentru copii

Contact: Mun. Tecuci, Jud. Galaţi, str. Aleea Ştrandului nr. 6 tel. 0236-815286

 

Casa „Speranţa” - serviciu de tip rezidențial pentru copii

Contact: Mun. Tecuci, Jud. Galaţi str. 1 Decembrie 1918, nr. 119, bl. A2, sc. 3, parter, ap. 41 tel. 0236-819979

 

Centrul de zi Tecuci - serviciu de zi pentru copii cu dizabilităţi

Contact: Mun. Tecuci, Jud. Galaţi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 75 tel. 0236-820107

 

Centrul de consiliere și asistență pentru persoane cu tulburări din spectrul autist - servicii de terapie şi consiliere pentru copii cu tulburări din spectrul autist

Contact: Galaţi, str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 13, tel. 0236-490295

 

Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii – este coordonat de către Serviciul de evaluare iniţială şi intervenţie în caz de abuz, trafic,migraţie, repatrieri şi oferă sprijin şi servicii de consiliere părinţilor şi copiilor lipsiți, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților lor sau a celor care, în vederea protejării intereselor lor, nu pot fi lăsați în grija acestora; copiii care ar putea fi neglijați sau supuși oricărei forme de abuz; copiii găsiți sau părăsiți în unități sanitare; copiii al căror unic ocrotitor legal sau ambii au fost reținuți, arestați, internați sau în situația în care, din orice alt motiv, aceștia nu-și pot exercita drepturile și obligațiile părintești, și pentru care nu s-a reușit menținerea în familia rudelor până la gradul al IV-lea.

Prezentare Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii

Contact: Galaţi, str. Brăilei, nr 138B, tel. 0236-311086, int 120

 

Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat este coordonat de către Serviciul de evaluare iniţială şi intervenţie în caz de abuz, trafic,migraţie, repatrieri şi preia de la acesta şi de la Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, cazurile care, în urma evaluării iniţiale, au confirmat existenţa unei situaţii de risc pentru copil, eventual posibilitatea de instituire a unei măsuri  de protecţie, dacă în urma serviciilor acordate nu este posibilă menţinerea copiilor în familie;

Contact: Galaţi, str. Brăilei, nr. 138B, tel. 0236-311086, int.135

 

_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati