Servicii sociale pentru copil şi familie

 Serviciul evaluare iniţială şi intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri are ca scop preluarea sesizărilor privitoare la copiii aflaţi în situaţii de risc, identificarea, evaluarea iniţială a  cazurilor de copii, victime ale violenţei în familie, copii aflaţi în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri precum şi colaborarea cu SPAS-uri locale şi unităţi sanitare, în vederea prevenirii abandonului copilului şi/sau abuzului asupra copilului.

Contact: tel. 0236-311086, email: eval_initiala@dgaspcgalati.ro

 

Serviciul management de caz pentru copiii din sistemul de protecţie specială– principala atribuție este de coordonare a serviciilor, prestațiilor și intervențiilor destinate copilului pentru care a fost instituită o masură de protecție specială. În cadrul serviciului funcţionează Compartimentul management de caz servicii de tip familial, Compartimentul management de caz servicii de tip rezidenţial. Asistenţii maternali profesionişti se află în subordinea acestui serviciu.

Contact: tel. 0236-311087, email: management_caz@dgaspcgalati.ro

 

Birou adopţii si postadopţii – oferă persoanei/familiei potenţial adoptatoare informaţii complete despre procedura de adopţie, termene, etape procedurale, asigură asistenţă/consultanţă pe toată durata procedurii de adopţie

Contact: tel. 0236-311086, email: adoptii_postadoptii@dgaspcgalati.ro

 

Serviciul evaluare complexă copii – identifică, evaluează şi monitorizează copii cu dizabilităţi şi verifică îndeplinirea condiţiilor de încadrare în grad de handicap a copiilor care necesită această măsură, întocmeşte rapoarte de evaluare, planuri de recuperare şi îndrumă părinţii spre servicii medicale specializate

Contact: tel. 0236-311086, email: evaluare_complexacopii@dgaspcgalati.ro

 

Echipa mobilă pentru copilul cu dizabilităţi – oferă la domiciliu servicii de kinetoterapie, logopedie, asistenţă socială, suport psihologic şi activităţi educaţionale

Contact: tel. 0236-311086

 

 

Centre de tip rezidenţial şi centre de zi pentru copii aflate în subordinea DGASPC Galaţi

 

Complexul de servicii sociale „Dumbrava Minunată” – serviciu de tip rezidenţial pentru copiii fără deficienţe

Contact: Galaţi, str. Furnaliştilor, nr. 24, Micro 20, tel. 0236-411305

 

Centrul Maternal - serviciu de tip rezidential pentru cupluri mamă-copil;

Contact:  Galaţi, str. Brăilei nr. 138E, tel. 0236-833223

 

Centrul de primire copii în regim de urgenţă „Irene si Stuart” - serviciu de tip rezidențial – centru de urgenţă copii pentru copii abuzați, neglijaţi, exploatați, traficați

Contact: Galaţi, str. Radu Negru nr. 1-C tel. 0236-479418

 

Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galați - serviciu de tip rezidențial pentru copii cu deficiențe

Contact:  Galaţi, str. Blaj nr.11-A tel. 0236-312490

 

Centrul de plasament nr. 3 - serviciu de tip rezidențial  pentru copii cu deficienţe (handicap grav)

Contact: Galaţi,  str. Av. Mircea Zorileanu nr. 13 tel. 0236-410332

 

Casa „Floare de colţ” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Galaţi, Micro 13B, str. Feroviarilor, nr. 3, bl. A2, sc. 3, et. 1, ap. 45 tel. 0236-467411

 

Casa „ Ştefan” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Galaţi, Micro 16, str. Lebedei, nr. 11, bl. E6, sc. 2, et. 2, ap. 32, tel. 0236-476067

 

Casa „Tudor” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Galaţi, str. Cluj, bl. D5C, ap. 18 tel. 0236-493355

 

Casa „Cireşarii” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact:  Galaţi, str. Strungarilor, bl. K1, ap.77 tel. 0236-493360

 

Casa  „Monica” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Galaţi, str. Laminoriştilor nr. 10, bl. G1, sc. 2, apt. 31 tel. 0236-324358

 

Casa  „Andrei” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficienţe

Contact: Galaţi, Micro 17, str. Combinatului, nr. 1, bl.C2, sc. 4, et. 4, ap. 60 tel. 0236-460343

 

Casa  „Ana” - serviciu de tip rezidenţial pentru copii fără deficienţe

Contact: Galaţi, bdul. Dunărea, nr. 60, bl. PR4, sc. 3, et. 4, ap. 54 tel. 0236-464005

 

Casa „Miruna” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Galaţi, Micro 16, str. Constantin Levaditti , nr. 3, Bl. Roza 1, sc. 2, apt. 20,  tel. 0236-325773

 

Centrul de reabilitare si reintegrare socială a copilului - Casa „David Austin” - serviciu de tip rezidenţial pentru copii cu deficiențe

Contact: Com. Munteni, Jud. Galați, tel. 0236-832059

 

Centrul de plasament Tecuci - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficienţe

Contact: Mun. Tecuci, Jud. Galaţi, str. Aleea Ştrandului nr. 6 tel. 0236-815286

 

Casa „Speranţa” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Mun. Tecuci, Jud. Galaţi str. 1 Decembrie 1918, nr. 119, bl. A2, sc. 3, parter, ap. 41 tel. 0236-819979

 

Centrul de zi Tecuci - serviciu de zi pentru copii cu dizabilităţi

Contact: Mun. Tecuci, Jud. Galaţi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 75 tel. 0236-820107

 

Centrul de consiliere și asistență pentru persoane cu tulburări din spectrul autist - servicii de terapie şi consiliere pentru copii cu tulburări din spectrul autist

Contact: Galaţi, str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 13, tel. 0236-490295

 

Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii – este coordonat de către Serviciul de evaluare iniţială şi intervenţie în caz de abuz, trafic,migraţie, repatrieri şi oferă servicii sociale în scopul prevenirii abandonului şi a instituţionalizării copiilor,  prin asigurarea unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii şi prin asigurarea medierii între părinţi şi copii în situaţii de conflict / risc.

Contact: Galaţi, str. Brăilei, nr 138B, tel. 0236-311086, int. 120

 

Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi este coordonat de către Serviciul de evaluare iniţială şi intervenţie în caz de abuz, trafic,migraţie, repatrieri şi oferă servicii specializate de consiliere atât copiilor aflaţi în situaţii de risc/copiilor victime, în vederea susţinerii emoţionale, prelucrării traumei şi a consecinţelor acesteia cât şi familiilor, în vederea responsabilizării şi schimbării comportamentelor şi practicilor abuzive, pentru dezvoltarea abilităţilor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

Contact: Galaţi, str. Brăilei, nr. 138B, tel. 0236-311086, int.135

_________________________________________________________________________________________________________

Copyright 2009 DGASPC Galati