Servicii sociale pentru persoane adulte

 (persoane cu handicap, persoane vârstnice şi alte persoane aflate în nevoie)

 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap asigură informarea persoanelor adulte cu handicap privind problematica psiho-medico-socială şi întocmeşte dosarele pentru evaluarea în cadrul comisiei de evaluare persoane cu handicap adulte

Contact: tel. 0236-311086, int. 150 email: evaluare_complexaadulti@dgaspcgalati.ro

 

Birou de stabilire prestaţii sociale persoane cu handicap – acordă facilităţile conform legislaţiei în vigoare pentru persoanele cu handicap, prelucrează din punct de vedere administrativ dosarele persoanelor cu handicap, eliberează adeverinţe şi acte necesare, oferă informaţii şi acordă consultanţă în domeniu

Contact: tel. 0236-311086, int. 146 email: prestatii_sociale@dgaspcgalati.ro

 

Serviciul asistenţă persoane defavorizate şi management de caz persoane adulte – coordonează Compartimentul de asistenţă  persoane defavorizate si management de caz persoane adulte şi Compartimentul persoane vârstnice, având ca atribuţii realizarea managementului persoanei adulte aflate în dificultate, efectuarea anchetelor sociale, evaluarea persoanelor vârstnice si identificarea tipurilor de servicii sociale necesare acestora

Contact: tel. 0236-311086, int. 143 email: sapd@dgaspcgalati.ro

 

 

Centre de tip rezidenţial şi centre de zi pentru persoane adulte aflate în subordinea DGASPC Galaţi

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1 - serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilităţi

Contact: Galaţi, str. M. Sadoveanu, nr. 17, tel. 0236-410698

 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr 2 - serviciu de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi

Contact: Galaţi,  str. Furnaliștilor nr. 24, tel. 0236-440025

 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi “Elena” - serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap

Contact: oraş Tg. Bujor, Jud. Galaţi,  Str. Victoriei, nr. 5A tel. 0236-340055

 

Cămin pentru persoane vârstnice “Sf. Nicolae” Tg. Bujor – serviciu de tip rezidenţial pentru persoane vârstnice

Contact: str. Gral Eremia Grigorescu nr. 80 bl A2 ap 61 si ap 65, tel. 0236-340220

 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi “Maria” - serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilităţi

Contact: Galaţi, str. Sindicatelor, nr. 50, tel. 0236-312328

 

Centrul de protecție a victimelor traficului de persoane adulte - serviciu de zi pentru persoane adulte, victime ale traficului de persoane

Contact: Galaţi, str. Brăilei nr. 138 B, tel. 0236-311086 int. 144

 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap “Luceafărul” - serviciu de zi pentru persoane adulte cu handicap

Contact: Galaţi, str. Blaj, nr. 11-A, tel. 0236-472502 email: terapie_ocupationala@yahoo.com

 

Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap - serviciu de zi pentru integrarea socio- profesională a persoanelor adulte cu handicap

Contact: Galaţi, str. Brăilei nr. 138 B, tel. 0236-311086 int. 141 email: centruldezi_socio_prof_adulte@dgaspcgalati.ro

 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Pentru Voi” - este organizat şi funcţionează ca structură de informare specializată în consiliere socială,  evaluare şi consiliere psihologică, grup de sprijin cu scopul de a orienta şi asista beneficiarul în luarea deciziei corespunzătoare rezolvării nevoilor lui.

Contact: Galaţi, str. Brăilei nr. 138 B tel. 0236-311086 int. 142 email: centruldezi_pentruvoi@dgaspcgalati.ro

 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer - serviciu de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer

Contact: Galaţi,  str. Furnaliștilor nr. 24 tel. 0236-412731 email: centruldezi_alzheimer@dgaspcgalati.ro

 

Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice “Sofia” oferă asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, terapie ocupaţională, servicii de consiliere psihologică, socială şi juridică, organizează activităţi de relaxare şi implicare în proiecte comunitare şi culturale, de petrecere a timpului liber, cu scopul de a combate riscul de excluziune socială pentru persoanele vârstnice dar şi de a creşte calitatea vieţii acestora

Contact: Galaţi, str. Brăilei, nr. 138B, tel. 0236-311086

Centrul de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familieoferă servicii de asistenţă socială victimelor violenţei în familie, în vederea reabilitării psiho-sociale, asigurând participarea activă şi accesul nemijlocit al beneficiarilor la viaţa socială, prevenind riscul de marginalizare şi excluziune social, prin intermediul grupului de suport pentru victimele violenţei domestic şi a cabinetului de consiliere vocaţională pentru aceste victime.

Contact:Galaţi, str. Brăilei, nr. 138B tel. 0236-311086, int. 104/144 email: centrul_violenta@dgaspcgalati.ro

 

Centrul de consiliere şi informare pentru persoane adulte aflate în situaţii de nevoie – asigură informarea şi consilierea persoanelor aflate în nevoie cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin, informare şi consiliere în vederea accesării serviciilor sociale furnizate  în cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap din cadrul DGASPC Galaţi, sprijin pentru întocmirea dosarelor depuse în vederea admiterii în centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, informare şi consiliere în vederea obţinerii dispozitivelor asistive conform Ordinului 721/2019, consiliere psiho-socială, consiliere juridică şi administrativă, orientare către alte instituţii în funcţie de nevoile identificate.

Contact: Galaţi, str. Brailei, nr. 138B tel. 0236-311086, int. 104/144 email: centrul_consiliere_sprijin@dgaspcgalati.ro


_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati