Servicii sociale pentru persoane adulte

(persoane cu handicap, persoane vârstnice şi alte persoane aflate în nevoie)

 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap asigură informarea persoanelor adulte cu handicap privind problematica psiho-medico-socială şi întocmeşte dosarele pentru evaluarea în cadrul comisiei de evaluare persoane cu handicap adulte

Contact: tel. 0236-311086, email: evaluare_complexaadulti@dgaspcgalati.ro

 

Birou de stabilire prestaţii sociale persoane cu handicap stabilește prestațiile sociale cuvenite persoanelor încadrate într-un grad de handicap și acordă facilităţile de transport, conform legislaţiei în domeniu, prelucrează din punct de vedere administrativ dosarele persoanelor cu handicap, eliberează adeverinţe şi acte necesare, oferă informaţii şi acordă consultanţă în domeniu

Contact: tel. 0236/311086, 0372/848112,      email: prestatii_sociale@dgaspcgalati.ro,   relaţii_publice_adulti@dgaspcgalati.ro

 

Serviciul asistenţă persoane defavorizate şi management de caz persoane adulte – coordonează Compartimentul de asistenţă  persoane defavorizate si management de caz persoane adulte şi Compartimentul persoane vârstnice, având ca atribuţii realizarea managementului persoanei adulte aflate în dificultate, efectuarea anchetelor sociale, evaluarea persoanelor vârstnice si identificarea tipurilor de servicii sociale necesare acestora

Contact: tel. 0236-311086, email: asis_pers_def@dgaspcgalati.ro

 

 

 

Centre de tip rezidenţial şi centre de zi pentru persoane adulte aflate în subordinea DGASPC Galaţi

 

Centrul de  Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap nr. 1 - serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap

Contact: Galaţi, str. M. Sadoveanu, nr. 17, tel. 0236-410698

 

Centrul de  recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 - serviciu de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap

Contact: Galaţi,  str. Furnaliștilor nr. 24, tel. 0236-440025

 

Centrul de îngrijire şi asistenţă “Elena” - serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap

Contact: oraş Tg. Bujor, Jud. Galaţi,  Str. Victoriei, nr. 5A tel. 0236-340055

 

Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă “Dragoş” - Serviciu de tip rezidenţial pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului

Contact: Galaţi, str. Maior Iancu Fotea, nr.4, bl. Delta, ap.7, tel. 0236-414870

 

Cămin pentru persoane vârstnice “Sf. Nicolae” Tg. Bujor – serviciu de tip rezidenţial pentru persoane vârstnice

Contact: str. Gral Eremia Grigorescu nr. 80 bl A2 ap 61 si ap 65, tel. 0236-340220

 

Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane cu handicap “Maria” - serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap

Contact: Galaţi, str. Sindicatelor, nr. 50, tel. 0236-312328

 

Centrul de protecție a victimelor traficului de persoane adulte - serviciu de zi pentru persoane adulte, victime ale traficului de persoane

Contact: Galaţi, str. Brăilei nr. 138 B,  tel. 0236-311086 int. 144

 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap “Luceafărul” - serviciu de zi pentru persoane adulte cu handicap

Contact: Galaţi, str. Blaj, nr. 11-A, tel. 0236-472502

 

Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap - serviciu de zi pentru integrarea socio- profesională a persoanelor adulte cu handicap

Contact: Galaţi, str. Brăilei nr. 138 B, tel. 0236-311086 int. 141

 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Pentru Voi” - este organizat şi funcţionează ca structură de informare specializată în consiliere socială,  evaluare şi consiliere psihologică, grup de sprijin cu scopul de a orienta şi asista beneficiarul în luarea deciziei corespunzătoare rezolvării nevoilor lui.

Contact: Galaţi, str. Brăilei nr. 138 B tel. 0236-311086 int. 142

 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer - serviciu de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer

Contact: Galaţi,  str. Furnaliștilor, nr. 24 tel. 0236-412731

 

Centrul de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice “Sofia” oferă asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, terapie ocupaţională, servicii de consiliere psihologică, socială şi juridică, organizează activităţi de relaxare şi implicare în proiecte comunitare şi culturale, de petrecere a timpului liber, cu scopul de a combate riscul de excluziune socială pentru persoanele vârstnice dar şi de a creşte calitatea vieţii acestora

Contact: Galaţi, str. Brăilei, nr. 138B, tel. 0236-311086

Centrul de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familieoferă servicii de asistenţă socială victimelor violenţei în familie, în vederea reabilitării psiho-sociale, asigurând participarea activă şi accesul nemijlocit al beneficiarilor la viaţa socială, prevenind riscul de marginalizare şi excluziune socială.

Contact: Galaţi, str. Brailei, nr. 138B tel. 0236-311086

 

Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap – acordă servicii de informare şi consiliere socială, juridical şi adminsitrativă pentru persoanele cu handicap cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin, oferă sprijin pentru întocmirea dosarelor depuse în vederea admiterii în centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap

Contact: Galaţi, str. Brailei, nr. 138B tel. 0236-311086_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati