- Prelucrarea datelor se face cu respectarea urmatoarelor principii


- Avizier


- LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001


- Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002
_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati